Là thao tác xảy ra khi Người mua thay đổi quyết định mua hàng hoặc Người bán không đủ sản phẩm để giao hàng.
Khi Huỷ giao dịch quẹt thẻ, số tiền sẽ được hoàn ngay về về thẻ của Chủ thẻ

  • Chọn Menu > Lịch sử giao dịch
  • Tìm và Chọn giao dịch muốn Huỷ (phải là giao dịch chưa Kết toán)
  • Thực hiện Huỷ giao dịch
  • Hoàn tất
Lưu ý: Giao dịch đã Kết toán thì sẽ không thể Huỷ được từ ứng dụng, bạn chỉ có thể Huỷ khi GD chưa Kết toán.