Để xem biểu phí giao dịch thanh toán ngay và Trả góp tại mPOS quý khách hàng sử dụng Email + Mật khẩu truy cập vào Portal mPOS theo link: https://mpos.vn/login hoặc xem trên ứng dụng Next360

  • Tải ứng dụng Next360 trên Google store hoặc Apple store hoặc kích vào link: https://nextpay.vn/app.html
  • Đăng nhập vào ứng dụng và chọn Menu > Báo cáo > Menu Phí quẹt thẻ/Phí trả góp mPOS